KORONA VİRÜS SALGINI TEDBİRLERİ
Tarih: 15.06.2020| Okunma Sayısı: 117

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayı içerisinde ortaya çıkarak dünyanın bir çok ülkesine yayılan Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (COVID - 19) salgını nedeni ile virüsün yayılmasını engellemek amacıyla ülke genelinde birçok tedbir alınmıştır.

22 Mart 2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını-önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında: bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30 4 2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine” karar verilmiştir.

30 Nisan 2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla: 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen durma süresi. 4734 sayılı Kamu ihale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 1/5/2020 (bu tarih dahil) tarihinden 15 6 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere)" uzatılmıştır.

Durdurma süresinin bitimi tarihi olan 15 6 2020 tarihinden sonra bu süreç boyunca yapılamayan ve biriken işlemlerin özellikle icra dairelerinde büyük yoğunluğa neden olacağı değerlendirilmektedir. Başkanlığımızca hastalığın seyrine ilişkin veriler günlük olarak takip edilmekte olup, bu süreçte Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlarca alman genel ve bireysel tedbirlerle virüsün kontrol altına alınmaya başlandığı gözlemlenmiştir. Ancak pandemi süresince virüsün çok sayıda kişiye hızlı ve kolay bir şekilde bulaştığı tecrübe edilmiştir.

Bu nedenle durdurma süresinin sonunda 16 6/2020 tarihinde icra dairelerince tüm takip işlemleri açısından hizmet verilmeye başlanması üzerine önceliğin hizmet veren personel ile hizmet alan kişiler arasında virüsün bulaşmasını ve yayılmasını önlemek, gerekli tedbirleri alarak icra işlemlerini yerine getirmek olması gerektiği düşünülmektedir.

 Bu kapsamda virüsün bulaşmasının ve yayılmasının önlenmesi ile icra dairelerinin karantina tedbirleri uygulanması gibi sonuçlara maruz kalmadan, sürekli ve maksimum verimle hizmetlerini yerine getirebilmeleri açısından;

1- Avukatların icra müdürlüklerindeki taleplerini UYAP Avukat Portal üzerinden göndermeleri ve işlemlerini çoğunlukla UYAP ortamında yapmaları, avukat katiplerinin müdürlük kapısından veya bankolardan bu işlemleri takip etmeleri, 

2- Avukat ve avukatlık bürosunda çalışanlarca adliyelerde alınan tedbirlere riayet edilmesi,

3- Hijyen tedbirlerine uyularak, maske, siperlik kullanımının yaygınlaştırılması ile normalleşme sürecindeki hayatta uyulması gereken fiziki mesafe kurallarına adliye içinde, icra dairelerine gidiş, geliş ve icra daireleri içinde uyulması,

4- UYAP Avukat Portal üzerinden gönderilen taleplerin tanımlanmış talep şablonları üzerinden gönderilmesi, birçok talebin bir talep türü seçilerek tek talep evrakı içerisinde gönderilmesi yerine her bir talebin buna mahsus talep türü seçilerek gönderilmesine dikkat edilmesi,

Hususlarına azami seviyede hassasiyet gösterilmesinin durdurma kararı sonrasında oluşacak yoğunluk içerisinde taleplerin kısa süre içerisinde karşılanması açısından fayda sağlayacağı değerlendirilmiş olup, Anılan hususların tüm avukat ve avukat katiplerine duyurulması için gereğini rica ederim.

Alim POLAT Hâkim Bakan ,a. Başkan 

 

15.08.2020
AV. SERKAN PEKMEZCİ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.