STAJ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

STAJ BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

BELGELER BELGE SAYISI AÇIKLAMALAR
1- Nüfus Cüzdan Örneği 1 adet Noterden tasdikli olanlar kabul edilir.
2-Fakülte Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi
2 adet Mezun olunan fakülteden veya noterden onaylı olması zorunludur.
3-Memuriyet Sicil veya Bonservis 1 adet Mezuniyetten sonra memurluk yapanlar için.
4- Askerlik Terhis Belgesi ( Erkek için ) 1 adet Mezuniyetten sonra askerlik yapanlar için.
5- Taahhütname Yazısı
 (Ekteki örneği indir)
6- Takdim ve Askı Kâğıdı 2 adet stajyer adayı kendi fotoğrafını yapıştırıp, kendisinin belirlediği iki avukat tarafından hem fotoğrafın üzerine, hem de açığa imza atılacaktır.(Her iki belge de aynı şekilde düzenlenecektir.) ( ekteki örneği indir)
7- Beyan Dilekçesi (1-2) 2 adet  (Ekteki örneği indir)
8- Muvafakatname 2 adet Yanında staj yapılacak avukattan alınacak. -2-(Adliye stajı bittikten sonra alabilirsiniz.) ( ekteki örneği indir)
9- Sağlık Raporu 1 adet Kamu Hastanelerinden veya Hükümet tabiplerinden alınabilir. Belgede “Avukatlık yapmaya engel vücut ve akli arızası yoktur” kaydı ile alınacaktır.
10- Sabıka Kaydı 1 adet Arşiv kayıtlı alınacak.
11- İkametgâh İlmuhaberi
12- Nüfus Kayıt Örneği
2 adet
2 adet
Sadece Gümüşhane İkametgâhı kabul edilecektir.
Nüfus Müdürlüğünden
13- Fotoğraf 6 adet Vesikalık (Cübbeli ya da kepli kabul edilmeyecektir)
15- Posta Pulu
 
6.00-TL
.(ekteki örneği indir)
16- Çalışmadığına Dair belge
 
 
 
 
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Kurumlarından kayıtlı olmadığına dair yazı alınacak. (İnternet dökümü kabul edilir. SSK, (ssk.gov.tr) BAĞ-KUR (bagkur.gov.tr) EMEKLİ SANDIĞI, (emekli.gov.tr)
 
 
 
Not: Avukat yanı stajına başlandığı zaman getirilebilir. Muvafakatname verecek Avukatın meslekte 5 yılını tamamlamış olması gerekir.
 
 
AVUKATLIK KİMLİK BELGESİ İÇİN
 
Avukat Kimlikleri Hakkında

AVUKAT KİMLİKLERİ HAKKINDA

  • Avukatlık kimlik başvuruları, 28 Ekim 2010 tarihi itibariyle avukatkart.com sitesinden (sağ taraftaki kimlik kartı resmine tıklayarak açılacak siteden) başvuru formu doldurularak yapılabilecektir.
  • Yeni başvuru yapanların kimlikleri yaklaşık olarak Aralık ayında Baroları aracılığı ile kendilerine teslim edilecektir.
 
Avukat Kimlik Kartı ve BaroKart Sistemine Entegre Akıllı Kart Basım Yönergesi