YÖNETİM KURULU
                                          
BAŞKAN
Av. Serkan PEKMEZCİ


BAŞKAN YARD.
Av. Arif ASLAN

SAYMAN
Av. Muhterem M. CANMEMİŞ

GENEL SEKRETER
Av. Didem Dilan GÜRER

ÜYE
Av. Burcu ALTINOK DABAĞ

ÜYE
Av. Kerim ÖZEL

ÜYE

Av. Hakan ÇEĞİNDİR