ADALET GÖĞÜN DİREĞİDİR, YIKILIRSA GÖKYÜZÜ YERİNDE DURMAZ.
Tarih: 9.11.2023| Okunma Sayısı: 281

Adalet göğün direğidir, yıkılırsa gökyüzü yerinde durmaz.

 

1982 Anayasasının 153/6 Maddesi Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağını düzenlemiştir.

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 48. Maddesinde belirtildiği üzere, Anayasa Mahkemesince verilen hak ihlali neticesinde öngörülen yol yeniden yargılamadır. 6216 sayılı Kanun gereğince verilen “yeniden yargılama” kararı, taleple bağlı olmaksızın, derece mahkemelerince re’sen başlatılması zorunlu olan bir giderim yoludur. Yeniden yargılama kararı kendisine gönderilen derece mahkemesi, kabul edebilirlik incelemesi yapmaksızın yargılamayı yeniler ve bu halde derece mahkemesinin gösterilen sebebin varlığı hususunda herhangi bir takdir yetkisi de bulunmamaktadır.

6216 sayılı kanun uyarınca Anayasa Mahkemesi yeniden yargılamaya karar vermiş ise, derece mahkemesi doğrudan yeniden yargılama işlemlerini başlatmak zorundadır.  6216 sayılı Kanun m.50/2’nin 3. cümlesine göre, yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde karar vermek zorundadır.

Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı sonrasında yargı mercilerinin bariz şekilde Anayasa ve kanunlara aykırı olarak verdikleri kararlarla ihlalin giderilmesini sürüncemede bıraktıkları ve temel hak ve hürriyetleri ihlal edici uygulamaya devam edildiği görülmektedir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nce ihlal kararının gereğinin Anayasal zorunluluğa karşın yerine getirilmemesi ve kararın uygulanmaması adına Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunularak hukuk devleti ilkesine telafisi imkânsız bir zarar vermiş ve bizatihi kendisi suç işlemiştir.

Adaletin bir gün herkese lazım olacağından yola çıkacak olursak, hepimizin her an karşı karşıya kalacağımız bir durum karşısında sessiz kalmanın dilsiz şeytanlık olacağı, Adaletin mülkün temeli olduğu hususunu ve devletin dininin adalet olduğu hususlarını tekraren dile getirerek tüm kurum, kuruluş ve ilgilileri mevcut Anayasaya işimize geldiği gibi değil de kanunun emrettiği gibi uymaya davet ediyoruz. 09/11/2023

 

                                                                                                                                                                                                                                                        Gümüşhane Barosu 

20.06.2024
AV. METİN ASLAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.