GÜMÜŞHANE BAROSU OLAĞAN GENEL KURULU
Tarih: 20.09.2022| Okunma Sayısı: 447

T.C.

GÜMÜŞHANE BARO BAŞKANLIĞI

 

 

KARAR   : 2022/17

SAYIN MESLEKTAŞIM ;                       

Gümüşhane Barosu Yönetim Kurulu’nun 31.08.2022 tarih ve 2022/17 sayılı kararı gereğince;  Baromuzun 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 10:00 ‘da Mahmut Oltan Sungurlu Sosyal Tesisleri  Av. Murat Öztekin Konferans Salonunda toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 8 Ekim 2022 Cumartesi  günü yapılacaktır.

Toplantıda 13 maddelik Genel Kurul Gündeminin görüşülerek karara bağlanmasına ve Baro Organlarının seçimlerinin yapılmasına, durumun Gümüşhane Merkez İlçe Seçim Kuruluna bildirilerek seçim için gerekli askı ilanının yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Gündemi aşağıda yazılı olup 1136 S. Av. K.’nun 86. Maddesine göre toplantılara mazeretsiz katılmama hükmünü de hatırlatarak genel kurul toplantısı ve seçime katılımlarınızı önemle rica eder Saygılar sunarım.                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Av. METİN ASLAN

                                                                                                                                                                                                                                                                                  GÜMÜŞHANE BAROSU BAŞKANI                                                                                        

GÜNDEM:

              1-) AÇILIŞ VE YOKLAMA

              2-) GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANININ OLUŞTURULMASI

              3-) SAYGI DURUŞU ve İSTİKLAL MARŞININ OKUNMASI

              4-) 2021/2022 DÖNEMİNDE BAROYA KATILAN VE AYRILANLAR

              5-) DENETLEME KURULU RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

              6-) YÖNETİM KURULUNUN İBRASI

              7-) YENİ DÖNEME AİT BÜTÇENİN GÖRÜŞÜLMESİ ve KARARA BAĞLANMASI

              8-) BARO GİRİŞ KESENEĞİ VE YILLIK AİDATLARIN BELİRLENMESİ

              9-) BARO İÇ YÖNETMELİĞİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

            10-) BAROYA AİT ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN BELİRLENMESİ

            11-) MESLEKİ SORUNLAR ÜZERİNE GÖRÜŞME

            12-) DİLEK ve TEMENNİLER

            13-) BARO BAŞKANI ve DİĞER ORGANLARIN SEÇİMİ

            14-) KAPANIŞ

 

 

Gümüşhane Barosu Başkanlığı Adli Yardım Bürosu Karşıyaka Mah. Osmanbey Cad.No: 9/A Gümüşhane

Tel : 0456  213 77 38 - 0456  213 15 38-  0456 213 21 38  Fax : 0456 2137738  -  0456 2131532

İnternet Adresi :  www.gumushanebarosu.org.tr   e-mail :–  info@gumushanebarosu.org.tr

 

26.02.2024
AV. METİN ASLAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.