OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
Tarih: 1.09.2020| Okunma Sayısı: 1127

Sayı   : 2020 / 15 K.

 

  SAYIN MESLEKTAŞIM

                       

Gümüşhane Bayburt Bölge Barosu Yönetim Kurulu’nun 01.09.2020 tarih ve 2020/15 sayılı kararı gereğince;  Baromuzun 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 10:00 ‘da Av. Murat Öztekin Konferans Salonunda toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 04 Ekim 2020 Pazar günü yapılacaktır.

 

Toplantıda 13 maddelik Genel Kurul Gündeminin görüşülerek karara bağlanmasına ve Baro Organlarının seçimlerinin yapılmasına, durumun Gümüşhane Merkez İlçe Seçim Kuruluna bildirilerek seçim için gerekli askı ilanının yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Gündemi aşağıda yazılı olup 1136 S. Av. K.’nun 86. Maddesine göre toplantılara katılmayan ve oy kullanmayan avukatlar hakkında İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından para cezası verilecektir.

 

Genel Kurul Toplantısı ve seçime katılımlarınızı önemle rica eder Saygılar sunarım.01.09.2020                               

 

                                                                                             Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu

                                                                                                                   Başkanı 

                                                                                                    Av. SERKAN PEKMEZCİ

 

GÜNDEM:

              1-) AÇILIŞ VE YOKLAMA

              2-) GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANININ OLUŞTURULMASI

              3-) SAYGI DURUŞU ve İSTİKLAL MARŞININ OKUNMASI

              4-) 2018-2020 DÖNEMİNDE BAROYA KATILAN VE AYRILANLAR

              5-) DENETLEME KURULU RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

              6-) YÖNETİM KURULUNUN İBRASI

              7-) YENİ DÖNEME AİT BÜTÇENİN GÖRÜŞÜLMESİ ve KARARA BAĞLANMASI

              8-) BARO GİRİŞ KESENEĞİ VE YILLIK AİDATLARIN BELİRLENMESİ

              9-) BARO İÇ YÖNETMELİĞİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

            10-) BAROYA AİT ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN BELİRLENMESİ

            11-) MESLEKİ SORUNLAR ÜZERİNE GÖRÜŞME

            12-) DİLEK ve TEMENNİLER

            13-) BARO BAŞKANI ve DİĞER ORGANLARIN SEÇİMİ

            14-) KAPANIŞ

26.02.2024
AV. METİN ASLAN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.