2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

 

 

Sayı   : 2018/ 23 K.

 

  SAYIN MESLEKTAŞIM

                       

                         Gümüşhane Bayburt Bölge Barosu Yönetim Kurulu’nun 03.09.2018 tarih ve 2018/23 sayılı kararı gereğince;  Gümüşhane Bayburt Bölge Barosunun 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10:00 ‘da Av. Murat Öztekin Konferans Salonunda toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 07 Ekim 2018 Pazar günü yapılacaktır.

 

                         Toplantıda 13 maddelik Genel Kurul Gündeminin görüşülerek karara bağlanmasına ve Baro Organlarının seçimlerinin yapılmasına, durumun Gümüşhane Merkez İlçe Seçim Kuruluna bildirilerek seçim için gerekli askı ilanının yapılmasına karar verilmiştir.

 

                            Genel Kurul Gündemi aşağıda yazılı olup 1136 S. Av. K.’nun 86. Maddesine göre toplantılara katılmayan ve oy kullanmayan avukatlar hakkında İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 142,50 TL para cezası verilecektir.

 

                               Genel Kurul Toplantısı ve seçime katılımlarınızı önemle rica eder Saygılar sunarım.06.09.2018

 

                                                                                      Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu

                                                                                                              Başkanı 

                                                                                                Av. SERKAN PEKMEZCİ

 

GÜNDEM:

              1-) AÇILIŞ VE YOKLAMA

              2-) GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANININ OLUŞTURULMASI

              3-) SAYGI DURUŞU ve İSTİKLAL MARŞININ OKUNMASI

              4-) 2016-2018 DÖNEMİNDE BAROYA KATILAN VE AYRILANLAR

              5-) DENETLEME KURULU RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

              6-) YÖNETİM KURULUNUN İBRASI

              7-) YENİ DÖNEME AİT BÜTÇENİN GÖRÜŞÜLMESİ ve KARARA BAĞLANMASI

              8-) BARO GİRİŞ KESENEĞİ VE YILLIK AİDATLARIN BELİRLENMESİ

              9-) BARO İÇ YÖNETMELİĞİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

            10-) BAROYA AİT ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN BELİRLENMESİ

            11-) MESLEKİ SORUNLAR ÜZERİNE GÖRÜŞME

            12-) DİLEK ve TEMENNİLER

            13-) BARO BAŞKANI ve DİĞER ORGANLARIN SEÇİMİ

            14-) KAPANIŞ