AVUKATLIK ÜCRET TARİFELERİ

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifeleri

2022 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 

 
-