İLİŞKİN BELGELER
GÜMÜŞHANE  BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU
DOSYA ÜCRETİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER
 
BELGELER:

Hukuk davasında istenecek belgeler

a) Davayı görevli avukat açmışsa

Dava  dilekçesinin sureti.
Ayrıca aşağıdaki belgelerden herhangi birisi ;
1-  Tensip zaptı  veya 
2-  Duruşması yakınsa ve görevli avukat duruşmaya girmişse duruşma tutanağı veya
3-  Tebliğ zarfının fotokopisi.


b)Açılmış davanın takibi söz konusu ise

1-
 Dava başvuran kişi tarafından açılmışsa, dava dilekçesinin bir sureti.
2-  Dava başvuran kişiye  karşı açılmış   ve  cevap vermişse cevap dilekçesinin sureti  ve;
3-  Dava görevlendirmesinden  hemen sonra, görevlendirilen avukatça mahkemeye sunulan dilekçe suretleri.
(Dilekçeler Hakim Havaleli olacak.) ( delil dilekçesi,cevap dilekçesi vb. ya da Adli Yardım Bürosu tarafından
dosyaya atandım ibaresini içeren avukatın göreve başladığını gösteren kısa bir dilekçe ) Bu hakim havaleli
dilekçeler avukatın göreve başladığını göstermesi bakımından önemlidir.

 

Ayrıca aşağıdaki belgelerden herhangi birisi (Göreve başlama koşulu açısından önemlidir)

1-  Tensip zaptı
2-  Duruşması yakınsa görevli avukat duruşmaya girmişse duruşma tutanağı      
3-  Tebliğ zarfının fotokopisi eklenecektir. 

Ceza davasında istenecek belgeler

1-  İddianame
2-  Tensip
3-  Müştekinin hazırlık aşamasında varsa ifadeleri.
4-  Görevlendirilen avukat tarafından verilen dilekçelerin bir sureti. ( müdahale dilekçesi, delil dilekçesi vb.
ya da Adli Yardım Bürosu tarafından dosyaya atandım ibaresini içeren avukatın göreve başladığını gösteren
kısa bir dilekçe). (Dilekçeler Hakim Havaleli olacak. Bu hakim havaleli dilekçeler avukatın göreve
başladığını göstermesi bakımından önemlidir. )
5-  Duruşması yakınsa ve evrak tesliminden önce davaya girilmişse dava tutanağı.( Dava yakın bir tarihte değilse
duruşma tutanağının getirilmesine gerek yoktur. Evraka yukarıda belirtilen dilekçelerden birinin  eklenmesi yeterlidir.)

 

İcra Dairelerindeki İşlemlerde istenecek belgeler

1-  Takibi görevli avukat açmışsa ; takip talebi örneği.
2-  Açılmış icra takibi söz konusu ise; takip talebi veya ödeme emri örneği ayrıca avukatın dosyada yaptığı
işleme dair evrak.

 

NOT: Vekalet ücreti talep için doldurulan forma yukarıdaki belgelerin mutlaka eklenmesi gerekiyor.
Ayrıca formdaki Adli Yardım tarih, sayı, Mahkeme ve dosya no. su ile işin konusu kısımlarının eksiksiz bir
şekilde doldurulması gerekiyor.
 
 
Başvuru formu için aşağıdaki linki tıklayınız.

Gümüşhane  Barosu Adli Yardım Bürosu Başvuru Formu
 
 
Avukatlar İçin
 
Ödeme Formu
 
Görev Talep Formu